SL NAME OF EMPLOYEES DESIGNATION
01 MR. MANASH MUKHERJEE A.V.P (Edit)
02 MR. SYEM ELAHI A.V.P (Edit)
03 MR.ATAUR RAHMAN BELAL A.V.P (Edit)
04 MR. NADIMUL HAQUE NADIM A.V.P (Edit) Incharge
05 MR. TARIQ AHMED QUADERY Sr. Manager (Edit)
06 ROKSHANA AKTHER BANU Sr. Video Editor
07 MAMUN UR RAHMAN (EMON) Manager (Edit)
08 OVI RAHMAN Manager (Edit)
09 MR. MD.ZOHIRUL ISLAM Asstt. Manager (Edit)
10 MR. ABDUR RAHIM Asstt. Manager (Edit)
11 SHAHANARA BEGUM (KAZAL) SR. VIDEO EDITOR
12 MR. KAZI NAZMUS SHAKIB Asstt. Manager (Edit)
13 MR. L.I. RUSHED ROKON Asstt. Manager (Edit)
14 MR. SANJAY AHMED BUNTY Asstt. Manager (Edit)
15 MRS. TASLIMA AKTER SR. Video Editor
16 MS. ROKEYA AKTER AKHI Asstt. Video Editor
17 MD. AHASAN HOSSAIN Asstt. Video Editor ( Online )