SL NAME OF EMPLOYEES DESIGNATION
01 MR. MANASH MUKHERJEE A.V.P (Edit)
02 MR. SYEM ELAHI A.V.P (Edit)
03 MR.ATAUR RAHMAN BELAL A.V.P (Edit)
04 MR. NADIMUL HAQUE NADIM A.V.P (Edit)
05 ROKSHANA AKTHER BANU Sr. Video Editor
06 MAMUN UR RAHMAN (EMON) Manager (Edit)
07 MR. OVI RAHMAN Manager (Edit)
08 MR. MD.ZOHIRUL ISLAM Asstt. Manager (Edit)
09 MR. ABDUR RAHIM Asstt. Manager (Edit)
10 SHAHANARA BEGUM (KAZAL) SR. VIDEO EDITOR
11 MR. KAZI NAZMUS SHAKIB Asstt. Manager (Edit)
12 MR. L.I. RUSHED ROKON Asstt. Manager (Edit)
13 MR. SANJAY AHMED BUNTY Asstt. Manager (Edit)
14 MRS. TASLIMA AKTER SR. Video Editor
15 MS. ROKEYA AKTER AKHI Asstt. Video Editor
16 MD. AHASAN HOSSAIN Asstt. Video Editor